Систем 48

25.05.2015. 09:13
Одељење за инспекцијске послове
Преко пута циганског гробља у селу Доња Јајина, налази се депонија. Нема могућности за паркирање возила.
У РАДУ
Након пријема захтева странке комунални инспектор је контактирао исту и предузеће све мере у законски предвиђеном року из надлежности комуналне инспекције