Систем 48

28.05.2019. 08:02
Одељење за инспекцијске послове
Povodom jutrosnjeg zahteva,napravio sam propust i nisam ostavio podatke i adresu pa Vas molim da sada uvazite to. Prijavljujem Petrovic Gorana u ul. Vladimira Nazora 13,Leskovac. Hvala na razumevanju.
РЕШЕН
Дана 28.05.2019 године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електронским путем поднесак по питању држања домаћих животиња-паса у Лесковцу, у улици Владимира Надзора бр. 13.
Обавештавамо Вас, да је питање држања домаћих животиња-паса у Лесковцу, у улици Владимира Надзора бр. 13, било предмет надзора у поступку бр. 355-444/19-07 од 14.03.2019. године. У току инспекцијског надзора утврђено је да надзирани субјекат не поседује сагласност већине станара за држање паса у дворишту са више домаћинстава, те је истом издат прекршајни налог.
Имајући у виду да је одредбама члана 8. Закона о прекршајнима (" Службени гласник РС", бр. 65/13, 13/2016 и 98/2016) прописано да за исти прекршај о коме је правоснажно одлучено у складу са законом не може бити поново изречена прекршајна санкција, обавештавамо Вас да не постоје услови за поново покретање прекршајног поступка.
Истом приликом Вас обавештавамо да се по питању начина уређења односа и остваривање права можете обратитит Основном суду у Лесковцу.