Систем 48

29.05.2019. 18:05
Одељење за инспекцијске послове
Молим да се после увиђаја на лицу места ЈП Урбанизам и изградња Лесковац да налог за постављање рама и сливне решетке испред објекта у улици Зелета Вељковића бр.24. јер постоји перманентна опасност од повређивања људи и оштећења на возилима како је постојећа улица уска и возила и пешаци често прелазе преко ускрадене решетке заједно са рамом сада само рупе отвореног сливника. ЈП Урбанизам је обавештена о томе али оставља могућност да то обави у неко догледније време, не рачунајући на даље последице.
РЕШЕН
Дана 29.05.2019.- године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем Ваша представка по питању постављања решетке на отвору за одвод атмосферске воде са површине јавне намене у улици Зеле Вељковића испред броја 24, у Лесковцу-
Обавештавамо Вас, да инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца издао налог ЈП "Урбанизам и изградња" Лесковац да изврши постављање решетке са рамом на отвору за одвод атмосферске воде са површине јавне намене у улици Зеле Вељковића испред броја 24, у Лесковцу.