Систем 48

30.05.2019. 22:44
Одељење за инспекцијске послове
Molim gore navedeni naslov da iskontrolise prodavce kokica i pre podne i popodne.Jer pojedini rade samo popodne i sumnjam da ne maju dozvolu za rad.
РЕШЕН
Дана 30.05.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем представка по питању контроле коришћења површине јавне намене ради постављања привремених монтажних објеката и обављања остале трговине на мало ван продајног објекта.
Обавештавамо Вас, да Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца редовно врши контролу постављања привремених монтажних објеката на површинама јавне намене, као и контролу обављања остале трговине на мало ван продајног објекта.
Такође, Вас обавештавамо да ће у наредном периоду Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца издати налог и извршити контролу постављања привремених монтажних објеката на површинама јавне намене, као и контролу обављања остале трговине на мало ван продајног објекта, те предузимати мере у складу са Законом и подзаконским актима