Систем 48

03.06.2019. 13:01
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani, molim vas da sprovedete inspekcijski nadzor u stambenoj zgradi u Ulici Moše Pijade 7, jer su pojedini stanari uzurpirali zajedničke prostorije u podrumu (sklonište za slučaj opasnosti) i pretvorili ih u ostavu. Upravnik stambene zajednice ništa ne preduzima po tom pitanju.
У РАДУ
Дана 03.06.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем представка по питању коришћења заједничких просторија делова зграде у улици Моше Пијаде бр. 7. у Лесковцу.
У складу са достављеном представком а на основу прикупљених података од значаја за предстојећи надзор Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, предузеће мере у складу са Законом.