Систем 48

03.06.2019. 07:00
Одељење за инспекцијске послове
Molim Vas da preduzmete mere iz svoje nadleznosti radi uklanjanja rastinja koje iz dvorišta kucnog broja 48 u ulici Devet Jugovica u Leskovcu, pada na trotoar i onemogucava koriscenje.
РЕШЕН
Дана 03.06.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем представка по питању угрожавања пролазника и безбедности саобраћаја гранама дрвећа или шибља из дворишта индивидуалних домаћинстава, у Лесковцу, у улици Девет Југовића бр. 48.
Обавештавамо Вас, да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца након прикупљања података од значаја за предстојећи надзор, путем непосредног сазнања и информисања и на други одговарајући начин, извршити инспекцијски надзор и предузети мере предвиђене Законом.
О исходу покренутог поступка ванредног инспекцијског надзора и предузетим мерама, надлежни инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, обавестиће подносиоца представке на начин предвиђен Законом.
Обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, указао субјекту надзора о правима и обавезама утврђеним Одлуком, као и да је субјект надзора предузео мере и активности по питању уређења, и тиме поступио у складу са Законом и подзаконским прописима.