Систем 48

25.06.2019. 16:06
Одељење за инспекцијске послове
U Naselju Ančiki, u ul. Svetog Nikole ispred kućnog broja 50, vlasnik kuće očistio je zelenu travu pored svoje ograde i u dvorištu i istu nabacao u lokvama - virovima vode na kolovozu ulice, tako da ta trava i voda predstavljaju veliku zarazu i deponiju. Molim za hitnu intervenciju i da se isti kazni zbog bacanja trave na ulicu. To radi već duži vremenski period ali danas posle kiše ovo je pravo ruglo na ulici.
РЕШЕН
Дана 26.06.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем представка по питању заштите чистоће на површинама јавне намене.
Обавештавамо Вас, да је у поступку предвентивног инспекцијског надзора, субјект надзора упознат са правима и обавезама прописаним Одлуком о одржавању чистоће, као и да је исти у присуству инспектора отклонио утврђене недостатке.