Систем 48

01.07.2019. 07:00
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani, molim Vas da u ulici 9 Jugovića 46, izvršite nadzor nad stambenim objektom čiji je oluk sa vodovodnim cevima sproveden na ulicu, tako da atmosferske vode idu i zadržavaju se u ulici, stvaraju problem pešacima i deci , obzirom da je škola u blizini.
Unapred zahvalni građani ulice 9 Jugovića.
НЕНАДЛЕЖАН
Дана 01.07.2019. године Одељењу за инспекцијске полове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем представка по питању атмосферских вода на површини јавне намене, у улици 9. Југовица бр. 46, Лесковац.
Обавештавамо Вас, да Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца није надлежно за поступање по поднетој представци.