Систем 48

25.07.2019. 12:23
Одељење за инспекцијске послове
Na samom uglu,pre par godina izgrađene "OBILAZNICE" iz koje se izlazi u Mačvansku,pa devetu i dalje na "Bojnički put" ovih je dana napravljena užasna deponija građevinskog materijala,šuta i sličnog otpada.
Deponija je već postala ogromna,tu su tone i tone zemlje,polomljnenih betonskih konstrukcija cigli i sl. Svi koji dolazimo u šetnju na ovu divnu gradsku lokaciju zabezeknuti smo ovim besmislom i ovakvim divljaštvom ,a za koje niko ne preduzima ništa,i od jedne izvanredne ,najzad uređene gradske lokacije,načinjeno je ruglo neviđenih razmera. Ako ovo nije Vaš posao i posao ostalih inspecija i samog Grada da se spreči ovakvo divljaštvo,onda ne znamo šta je. Zahtevamo da odmah reagujete i zaustavite ovo novo gradsko ruglo,koje i okolnim žteljima čini život ugroženim, po svakom osnovu.
У РАДУ
Dana 25.07.2019.godine Odeljenju za inspekcijske poslove Gradske uprave grada Leskovca dostavljena je Vaša predstavka po pitanju deponovanja građevinskog materijala, šuta i sličnog otpada. Obaveštavamo Vas, da će inspektor nakon prikupljenih podataka od značaja za inspekcijski nadzor kao i neposrednim uvidom na licu mesta preduzeti mere u skladu sa zakonom, o čemu ćete biti naknadno obavešteni.