Систем 48

29.07.2019. 07:00
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani,
Ponavljam zahtev od 3. jula 2019. za nedozvoljeno držanje pčela na terasi u Avalskoj 5 u Leskovcu.

U prilogu je fotografija od 3. jula i fotografija od 27. jula 2019.g.

Hoćete li nešto da uraditite?
РЕШЕН
Дана 29.07.2019. године Одељењу за инспекцијске послове града Лесковца достављена је електронским путем Ваша представка по питању држања пчела у Лесковцу у ул. Авалска бр. 5.
Обавештавамо Вас, да ће од стране Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца бити предузете Законом прописане мере.
Обавештавамо Вас, да је комунални инспектор Одсека за послове комуналне инспекције Градске управе града Лесковца извршио инспекцијски надзор сачинио записник о утврђеним чињеницама на лицу места и наложио мере надзираном субјекту. У току контролног инспекцијског надзора утврђено је да субјект надзора поступио по наложеним мерама.