Систем 48

30.07.2019. 14:36
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani želim da čujem dokle se stiglo sa rešavanjem problema oko čuvanja stoke u ul.Stanoja Glavaša 34,koji vam je prijavljen još 01. 07. Za koji i dalje nema odgovora a postoji još zahteva sa istom temom.
РЕШЕН
Дана 30.07.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем Ваша представка по питању држања домаћих животиња у Лесковцу у улици Станоје Главаша бр. 34 од стране Марковић Драгутина.
Обавештавамо Вас, да је по предметном питању издат налог за инспекцијски надзор бр.355-728/19-07, да је дана 08.07.2019. године сачињен записник, а дана 11.07.2019. године донето решење о забрани држања домаћих животиња. Контролни инспекцијски надзор надлежни инспектор у предмету бр. 355-728/19-07 није извршио због коришћења годишњег одмора у периоду од 15.07.2019. године - 05.08.2019. године.
Обаештавамо Вас, да је комунални инспектор Одсека за комуналну инспекцију Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца извршио инспекцијски надзор, сачинио записник о утврђеним чињеницама на лицу места и изрекао мере надзираном субјекту. У току контролног инпекцијског надзора утврђено је да је субјект надзора поступио по наложеним мерама.