Систем 48

05.08.2019. 07:00
Одељење за инспекцијске послове
Molim vas obracam se sa molbom da mi pomognete posto me Stojan ocigledno nerazume i tvec na, 10 metera od moje kuce cuva svinje i zivinu i pored toga da dam mu rekla da mi smeta smrad jer sam tezak asmaticar a unuk srcani bolesnik on stanuje u moravskoj ulici a stoku cuva u ul obrada lucica br 32. Nadam se da ce te ovaj problem resiti unapred hvala pozdrav Milica
РЕШЕН
Дана 05.08.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем Ваша представка по питању држања домаћих животиња у Лесковцу у улици Обрада Лучића бр. 32.
Обавештавамо Вас,да ће по предметном питању бити издат налог за инспекцијски надзор а о предузетим мерама бићете накнадно обавештени.
Дана 05.08.2019. године, Комунална инспекција Градске управе за инспекцијске послове града Лесковца, добила је пријаву--поднесак преко СИСТЕМ 48 Град Лесковац од стране Милице Ђорђевић, којим се тражи покретање управног поступка против Стојана из Лесковца ул. Обрада Лучића бр. 32, због чувања домаћих животиња свиње и пернате живине на наведеној адреси.
Овим поднеском Вас обавештавамо да надлежни комунални инспектор Градске управе за инспекцијске послове града Лесковца, неможе поступити по Вашој пријави због недостатака основних података потребних за даље вођење управног поступка против пријављеног власника непосредног држаоца домаћих животиња у Лесковцу у ул. Обрада Лучића бр. 32, јер именовани не живи на датој адреси већ станује негде у ул. Моравској у Лесковцу. У складу са насталом ситуацијом на терену потребно је да Градској управи за инспекцијске послове града Лесковца, - надлежном комуналном инспектору извршите допуну података у Вашој пријави у року од осам(8) дана од дана пријема обавештења-достављањем тачног имена и презимена, као и тачну адресу на којој именовани Стојан живи ради даљег вођења управног поступка. Уколико нам тражене податке не доставите у остављеном року, надлежни комунални инспектор Градске управе за инспекцијске послове града Лесковца одбациће Ваш поднесак као неуредан у складу са одредбама чл. 58. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", бр. 33/97/ и 31/2001 " Сл. гласник РС", 30/2010).
С обзиром да поднесак није уређен у остављеном року, обавештавамо Вас, да је исти одбачен у складу са чл. 58. ЗУП-а