Систем 48

12.08.2019. 21:23
Одељење за инспекцијске послове
Дејан Анђелковић из села Дедина Бара, засеок Каралејци чува неколико (4-6) опасних паса које пушта ван дворишта без брњице и повоца који чине штету околним домаћинствима и узнемиравају и плаше децу и старије особе.
РЕШЕН
Дана 12.08.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је Ваша представка , по питању држања домаћих животиња у селу Дедина Бара, а против Дејана Анђелковића из Дедине Баре.
Обавештавамо Вас, да ће се по достављеној представци извршити инспекцијски надзор, а о предузетим мерама бићете накнадно обавештени.
Обавештавамо Вас, да је комунални инспектор Одсека за послове комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца извршио инспекцијски надзор и том приликом костантовао да нема утврђених законитости и неправилности у поступању.