Систем 48

09.09.2019. 18:15
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
Поштовани, сада када Вам пишем је 18.15 часова 09.09.2019. године.
Дана 04.09.2019. године сам вероватно грешком упутио захтев Вам уместо ЈП Урбанизам и изградња.
Колико ме памћење служи укуцао сам њих а не Вас, а време је било сигурно преподне 04. а зашто је на сајту 03. није ми јасно.
Од мене сте увек добијали конкретна питања, а давали сте неодређене одговоре. И овога пита сте пробили рок и ако је Систем 48, ваљда то значи да се одговор добије за 48 сати.
На моје бројне захтеве нисте реаговали док се нисам обратио Министарству. Молим Вас да у току ове недеље решите обележавање улице Девет Југовића, а ја вам нећу писати. Извините због досадашњих обраћања, а рокове Вас молим да одређујете и поштујете. Рокови у догледно време, у наредном периоду и сл. су неприхватљиви.
РЕШЕН
"ПОШТОВАНИ"
Молимо Вас да убудуће будете конкретнији са питањима и без сувишних коментара и објашњења. Што се тиче закашњења у одговору на постављана питања морате узети у обзир да је наша обавеза да Вас преусмеримо на оргон који је овлашћен за потављена питања а за то нам је потрбна провера и време.
Што се тиче постављеног питања у вези обнављања хоризонталне сигнализације у ул.Девет Југовића потсећамо Вас да сте исто питање до сада више пута постављали и у таквим ситуацијама ћемо поступити у свему по закону о слободном приступу информацима по члану 13 који гласи;
Орган власти неће тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја ако тражилац злоупотребљава права на приступ информацијама од јавног значаја, нарочито ако је тражење неразумно, често, када се понавља захтев за истим или већ добијеним информацијама или када се тражи превелики број информација.
Ваше обраћање речима ** да у току ове недеље решите обележавање улице Девет Југовића, а ја вам нећу писати** је непримерно и уцењивачко, поставља се питање како ми да вам обележимо улицу, зар сте тако брзо заборавили да сте се обраћали органу задуженом за извођење радова .