Систем 48

10.09.2019. 09:54
Одељење за инспекцијске послове
Molim Vas da reagujete na bespravno postavljen kos ispred zgrade S7 ul.Djure Salaja br.66,Leskovac jer se remeti javni red I mir svakog dana.
Unapred zahvalna,
stanarka zgrade Svetlana
РЕШЕН
Дана 10.09.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је Ваша представка по питању коришћења површине јавне намене у улици Ђуре Салаја бр. 66 у Лесковцу, испред зграде С7, а против Н.Н. лица.
Обавештавамо Вас, да је извршен непосредни увид на лицу места од стране комуналног инспектора, као и да је у току поступак прикупљања података и предузимање превентивних мера које су сразмерне процењеном ризику и откривеним, односно верватним незаконитостима.
Обавештавам о Вас, да су у току поступка инспекцијског надзора отклоњене незаконитости.