Систем 48

16.09.2019. 07:00
Одељење за инспекцијске послове
У пусторечкој улици бр. 27 постоји кокошарник који нас узнемирава, осећа се смрад и живина прелази у наше двориште.Тамо су две породице које живе на имовини града. Једна је ромска, а друга је жена са мајком по имену Мирјана Ристић. Не знамо чији је кокошарник. Често пребацују једни на друге. Молимо Вас да реагујете. Хвала унапред.
РЕШЕН
Дана 16.09.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је Ваша представка по питању држања домаћих животиња у улици Пусторечкој бр. 207 у Лесковцу.
Обавештавамо Вас, да је издат налог за ванредни инспекцијски надзор над надзираним субјектом-држаоцем домаћих животиња у улици Пусторечкој бр. 27, у Лесковцу. О предузетим мерама бићете накнадно обавештени.
Обавештавамо Вас, да је комунални инспектор Одсека за послове комуналне инспекције Одељења за инспекцијске послове градске управе града Лесковца извршио инспекцијски надзор, сачинио записник о утврђеним чињеницама на лицу места и изрекао мере надзираном субјекту. У току контролног инспекцисјког надзора утврђено је да је субјект надзора поступио по наложеним мерама.