Систем 48

21.10.2019. 07:00
Одељење за инспекцијске послове
Molim gore navedeni naslov da reaguje u ulici Pazinska 16 ispred koje su naredjenje grede,drva,kamion i automobili zaklinjem pogled kada se izlazi iz Pazinska u Crnogorsku ulicu.
РЕШЕН
Дана 21.10.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем Ваша представка по питању депоновања огрева и паркирања моторних возила у ул. Пазинска.
Обавештавамо Вас, да ће од стране Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца бити предузете Законом прописане мере.
Обавештавамо Вас, да је поступајући по Вашој представци, инспектор Одељења за инспекције послове Градске управе града Лесковца превентивним инспекцијским надзором обезбедио законито поступање субјеката у улици Пазинској у Лесковцу.