Систем 48

21.10.2019. 07:00
Одељење за инспекцијске послове
POŠTOVANI
OVIM putem bi samo da vas zamolim i da vam se obratim
Da uzmete ozbiljno u obzir hisarski kanal drugog reda u donjem sinkovcu u ulici kralja milutina gde živim sa porodicom... U KANALU su fekalije zbog kanalizacija priključeni na crno kanal je pun štakora žaba zmija kornjača pa je bezbednost nas meštana na neki način i ugrožena... JA SE NADAM DA ĆETE NAPOKON UZETI OVAJ PROBLEM U OBZIR I REŠITI
РЕШЕН
Дана 21.10.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Града Лесковца достављена је електронским путем представка по питању уређења хисарског канала. Обавештавамо Вас да је по питању одржавања канала надлежно Одељење за привреду и пољопривреду Градске управе града Лесковца.
Поштовани, по питању испуштања отпадних вода у канал, Ваша представка је неуредна, јер садржи недостатак који инспекцију спречавају да поступа по њој, у смислу да нису наведена лица која врше испуштање, те Вас молим да исти уредите у року од осам дана од дана обавештења. Уколико не уредите представку у датом року поступиће се у складу са чл. 59. Закона о општем управном поступку.
С обзиром да представку нисте уредили у року од осам дана од дана обавештавања, са истом се поступа у складу са Законом