Систем 48

25.10.2019. 11:17
Одељење комуналне полиције
Obaveštavam Vas da se ispred kuća u ulici Devet Jugovića, na javnoj površini (trotoaru) nalaze bandere, telefonski ormari, razno rastinje, iz dvorista se granaju stabla koja zaklanjaju saobraćajne znakove ili pokrivaju trotoar, parkirani automobili, betonirane rampe za ulazak u dvorišta i garaže, stepenici i td., kao i da se pojedina vrata i kapije na uličnoj ogradi otvaraju van regulacione linije.
Ispred pojedinih dvorišta izvršeno je betoniranje sa nagibom prema kolovozu ili suprotno. Takođe na pojedinim mestima ograda je udaljena od trotoara svega dvadesetak centimetara.
Sve napred navedeno onemogućava korišćenje trotoara pešacima.
Zahtevam da prema svim licima u ulici Devet Jugovića preduzmete jednake mere.
У РАДУ
Patrola komunalne policije će u toku dana postupiti po Vašoj prijavi.