Систем 48

31.10.2019. 13:12
Одељење комуналне полиције
Обзиром да сте дана 29.10. поступали по мом захтеву ѕа регулисање несметаног коришћења тротоара у Девет Југовића, одговорите молим Вас шта сте конкретно предузели.
У РАДУ
Патрола комуналне полиције изашла је на лице места у ул. Девет Југовића и на површини јавне намене уочила бандере, саобраћајне знакове и разно растиње које делимично излази из дворишта. Након уоченог горе наведеног, комунална полиција ће преузети мере из своје надлежности.