Систем 48

04.11.2019. 07:00
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
Поштовани,молимо Вас да за потребе становника насељених места Мале Грабовнице,Загужана,Зољева и Тулова, поставите вертикалну сигнализацију (таблу са називом насељених места).Осим тога на раскрсници код школе у Великој Грабовници потребно је поставити таблу са путоказом до истих МЗ.

РЕШЕН
„ПОШТОВАНИ“

У вези вашег питања о постављању табле са називом насељеног места због измене прописа о њиховом постављању морате се у писаној форми прeко месне заједнице званично обратити Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст. како би исто донело решење и издало налог за реализацију истог.