Систем 48

06.11.2019. 20:46
Одељење комуналне полиције
Поштовани, уколико "СИСТЕМ 48" значи поступање у року од 48 часова, подсећам вас да касните са предузимањем мера по захтеву од 04.11. у вези тротоара у улици Девет Југовића. Уколико "СИСТЕМ 48" значи поступање у року од 48 дана или година, онд Вам се извињавам. Молим Вас предузмите прописане мере и напишите одговор.
РЕШЕН
Поштовани,
Одељење комуналне полиције након пријема пријаве преко "СИСТЕМ-А 48" поступило је по пријави и покренуло одређене мере из надлежности на основу Закона и Одлука града. Обзиром на комплексност пријаве потребно је одређено време да се поступи по истој.
С поштовањем,
Комунална полиција града Лесковца