Систем 48

11.11.2019. 10:34
Одељење за инспекцијске послове
Prijavljujem rušenje objekata bez dozvole za rušenje u ulici Puškinova BB, Leskovac u firmi Jona doo Leskovac
У РАДУ
Поводом Ваше пријаве, грађевински инспектор ће извршити увиђај на лицу места и поступити у складу са законом.