Систем 48

18.11.2019. 07:00
Одељење за инспекцијске послове
Поштовани,
Пошто нисте поступили по прошлој пријави о истом проблему, понављам пријаву уз апел да се овога пута нешто предузме.
Желим да пријавим проблем који имам са гласном музиком коју емитују звучници са паркинга Капитол парка у улици Страхињића Бана, а која сваког дана траје од 10 часова (некада и пре) па до 22 часа(некада и касније). Ја као станар зграде бр. 34 морам да већи део дана држим прозоре затвореним, да би због гласне музике могао да имам мир у сопственом дому.
Пошто су звучници монтирани на бандеру директно преко пута зграде, као могуће решење могло би да дође у обзир премештање звучника на неко погодније место.
Молим да ме, уколико нисте надлежни за решавање овог питања, упутите на праву адресу.
РЕШЕН
Обавештавамо Вас, да ће инспекција за заштиту животне средине предузети мере у складу са Законом.
О предузетим мерама бићете накнадно обавештени.
Обавештавамо Вас да је на основу Ваше преставке инспектор за заштиту животне средине извршио инспекцијски надзор код LCP Projekt doo Beograd Capitol Park Leskovac, у ул.28.Март бр.10, након чега је донето решење којим је надзираном субјекту наложено да преко овлашћене стручне организације обезбеди мерење буке у животној средини и израду извештаја о мерењу буке која се емитује преко музичких уређаја. Исти је поступајући по решењу извршио мерење (једно мерно место је била Ваша боравишна просторија) и доставио Извештај о мерењу буке урађен од стане овлашћене стручне организације. У извештају се наводи да доминантан утицај на стање буке на мерним местима има друмски саобраћај улицом Страхињића Бана, односно да извори буке у TC Capital Park Leskovac немају утицај на генерисање укупне буке на датим мерним местима.