Систем 48

19.11.2019. 15:25
Одељење за инспекцијске послове
Господо, мени лично не смета,и брига ме.Ипак где би грађани требали да депонују грађевински отпад:шут, са површине,јавне намене, и остале површине:тротоара, који је већ недељама, на тротоару, испред броја 128.улица Млинска, преко пута, бр.130, ул.Млинска.
РЕШЕН
Дана 19.11.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је Ваша представка по питању одлагања отпада грађевинског материјала на површини јавне намене у улици Млинској испред броја 128, у Лесковцу.
Обавештавамо Вас, да је Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца покренуло поступак по поднетој представци.
Обавештавамо Вас, да jе након донетог решења којим је надзираном субјекту наложено предузимање мера по питању заштите чистоће на површинама јавне намене и уклањања депонованог отпада у ул. Млинској непосредно испред бр.128, у Лесковцу, надзирани субјект поступио у целости по наложеном.