Систем 48

20.11.2019. 08:57
Одељење за инспекцијске послове
Dragi moji, probudila me jutros u 04.30 h,zagusljiva,koncetracija vazduha kao da,gori, hartija.Koja, je koncetracija cadji smoga koja dopire,iz Doma Studenata,(kod hipermarketa Rode).Koje, su dozvoljene,granice, i,ko,bi,trebao da izmeri,koncetraciju zagusljivog vazduha, jer, ovo, udisanje, ugljen monoksida je štetno po,zdravlje,srce,pluca,kao i za ostale, stanare, ulice. Branka Radicevica,a,to traje, dok traje, grejna sezona, nazalost.
РЕШЕН
Обавештавамо Вас, да ће инспекција за заштиту животне средине предузети мере у складу са Законом.
О предузетим мерама бићете накнадно обавештени.
Обавештавамо Вас да је на основу Ваше представке инспектор за заштиту животне средине извршио инспекцијски надзор Дома ученика средњих школа Лесковац након чега је донео решење којим се надзираном субјекту налаже да преко овлашћене стручне организације изврши мерење емисије загађујућих материја у ваздуху из емитера димног канала топловодног котла. Исти је поступајући по решењу извршио мерење и доставио Извештај о мерењу емисије урађен од стране овлашћене стручне организације у коме је наведено да топловодни котао, својим радом, НИЈЕ ДОВОДИО до прекорачења граничних вредности емисија.