Систем 48

20.11.2019. 11:19
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani,
Podnosim prijavu zbog nerešavanja problema na vodovodnim instalacijama ispred stambene zajednice Ilije Strele broj 6. Naime, ispred pomenute zgrade postoji curenje koje traje duže vreme o čemu je JKP Vodovod više puta obaveštavan radi održavanja vodovodnog priključka i rešavanja problema. Molim Vas za pomoć.
РЕШЕН
Дана 20.11.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем представка по питању неизвршавања обавеза од стране ЈКП "Водовод" Лесковац, у вези одржавања водоводног прикључка у улици Илије Стреле испред броја 6.
У складу са достављеном представком, на основу прикупљених података од значаја за предстојећи инспкецијски надзор Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, предузеће мере у складу са Законом.
Обавештавамо Вас, да jе након донетог решења којим је надзираном субјекту ЈКП „Водовод“Лесковац наложено предузимање мера по питању одржавања водоводног прикључка у ул. Илије Стреле непосредно испред бр.6, у Лесковцу, ЈКП „Водовод“Лесковац поступило у целости по наложеном.