Систем 48

20.11.2019. 11:19
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani,
Podnosim prijavu zbog nerešavanja problema na vodovodnim instalacijama ispred stambene zajednice Ilije Strele broj 6. Naime, ispred pomenute zgrade postoji curenje koje traje duže vreme o čemu je JKP Vodovod više puta obaveštavan radi održavanja vodovodnog priključka i rešavanja problema. Molim Vas za pomoć.
У РАДУ
Дана 20.11.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем представка по питању неизвршавања обавеза од стране ЈКП "Водовод" Лесковац, у вези одржавања водоводног прикључка у улици Илије Стреле испред броја 6.
У складу са достављеном представком, на основу прикупљених података од значаја за предстојећи инспкецијски надзор Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, предузеће мере у складу са Законом.