Систем 48

22.11.2019. 10:11
Одељење за инспекцијске послове
У Млинској улици бб, ка улазу трговине "Аман, иако су газде локала на вратима локала јасно и читко истакле и написале:"Не паркирај се испред локала;"паук носи", то очигледно не важи за све,није их уплашило, ма, једном речју: безобразлук.Просто јер то је огроман проблем за грађане, доставу и отпремање робе, пешаке, станаре околних зграда, и појачан саобраћај, када је фреквенција мало јача, ствара се шпиц, па је пролаз мало успорен.
РЕШЕН
Дана 22.11.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електроснким путем представка по питању ометања коришћења улице или другог општинског пута заустављањем или остављањем возила у улици Млинској бб, ка улазу трговине "Аман“.
Обавештавамо Вас да у складу са Законским и подзаконским прописима и организацијом послова Градске управе града Лесковца, а у оквиру надлежности, надзор по питању ометања коришћења улице или другог општинског пута заустављањем или остављањем возила, нарочито на делу тротоара који није обележен за паркирање врши Одељење комуналне полиције, Градске управе града Лесковца.