Систем 48

25.11.2019. 07:00
ЈКП Водовод
Poštovani, u ulici Radoja Domanovića (od pravca biblioteke) na uglu prema skretanju za Stari ured je potpuno zapušena šahta usled nagomilanog smeća koje se konstantno baca i voda ne može da otiče i zadržava se.
Molim vas da otpušite šahtu.
НЕНАДЛЕЖАН
Poštovani,
zahvaljujemo sa na vašem angažovanju sa ciljem da se uspostavi dobrog funkcionisanja sistema za odvođenja atmosferskih voda. U skladu sa tim obaveštavamo vas da Vodovod vrši čišćenje i odgušenje slivnika i slivničkih veza ali isključivo prema nalogu nadzornog organa imenovanog ispred JP Urbanizam i izgradnja, Dejana Đelića. Shodno proceduri, potrebno je da se obratite njima, koji daju nalog komunalnom preduzeću, kako je definisano ugovorom sa gradom, jer se ta usluga naplaćuje.