Систем 48

27.11.2019. 09:51
Одељење за инспекцијске послове
Градска управа Лесковац
Одељење за инспекције послове
Предмет: Пријава против власника „Еко-таксија“ у Лесковцу због узнемиравања јавног реда и мира

У локалу који се налази поред стамбеног блока смештеног између улица Николе Скобаљића, улице Илије Стреле и улице Млинске је диспичарски центар Еко-такција, који ради 24 сата дневно.

Учестале свађе, гласно емитовање музике из такси возила и вербалне расправе радника диспичарског центра и возача возила онемогућавају нормалан живот грађана стамбених зграда. На сваких десетак минута пролазе возила таксиста који гласно слушају музику. Веома често је присутно простачко изражавање и вика која стнарима онемогућава нормалан сан.
Простор који окружује парк намењен је станарима и не може да буде предмет узурпације од стране власника Еко-таксија“ као паркинг простор, јер није у његовом власништву.
Станари стамбених заједница моле надлежне органе Градске управе Лесковац да спрече даље узнемиравање грађана овог дела града и онемогуће ноћни рад Еко-таксија“ на наведеној локацији, јер онемогућава нормалан живот станарима.
У случају да изостане рекације надлежног органа, поједини станари изражавају намеру да случај пријаве медијима.

Мирослав Тодоровић, Илије Стреле 16
РЕШЕН
Дана 27.11.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем представка по питању узнемиравања и ремећења јавног реда и мира.
Обавештавамо Вас да у складу са Законом утврђеним надлежностима надзор по питању одржавања јавног реда и мира врши Министарство унутрашњих послова, а на основу Законских и подзаконских прописа и организације послова Градске управе града Лесковца Одељење комуналне полиције.