Систем 48

12.12.2019. 13:44
Одељење за инспекцијске послове
Molim za informaciju i kojoj fazi se nalazi dole navedeni predmet.

Obaveštavam Vas da je ispred kuće u ulici Devet Jugovića br. 46 izvršeno betoniranje javne površine (trotoara) na način da pešaci isti ne mogu koristiti. Betoniranje u celoj duži dvorišta je izvršeno sa nagibom tako da je onemogućeno korišćenje trotoara pešacima.
Статус:
РЕШЕН
Одговор:
.Поштовани,
патрола Комуналне полиција изашла је по Вашој пријави на наведеној локацији, након чега је обавестила Градску управу града Лесковца, Одељење за инспекцијске послове, да предузме мере из своје надлежности.
НЕНАДЛЕЖАН
Дана 13.12.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електронским путем Ваша представка по питању бетонирања јавне површине (тротоара) у Лесковцу у ул. Девет Југовића бр. 46.
Обавештавамо Вас да је извршена контрола по Вашој првој пријави којом приликом је утврђено да нема основа за покретање поступка од стране грађевинске инспекције.