Систем 48

16.12.2019. 23:30
Одељење за инспекцијске послове
Molim da intervenisete i date nalog nadleznim da odmah saniraju udarne rupe ispre ulaza u stambenu zgradu u ulici Mose Pijade 9 i 7 u Leskovcu. Naime, vec duze vreme je ostecen trotoarski deo ispred ove zgrade, rupe su takve da se prolaznici koji se krecu ovom prometnim trotoarom saplicu. Onog dana mi je dete palo i htelo da polomi ruku. Kad padne kisa, ovde se jedva prolazi. Hvala.
РЕШЕН
Дана 16.12.2019. године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електронским путем поднесак по питању одржавања тротоара и довођења истог у технички исправно стање у Лесковцу, у ул. Моше Пијаде непосредно испред бр. 9 и 7.
Обавештавамо Вас, да је сходно одредбама члана 13. Закона о инспекцијском надзору ("Сужбени гласник РС", бр 36/15, 44/2018 - др. закон и 95/2018) Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца у складу са достављеним поднеском обавестило надлежно предузеће ЈП Урбанизам и изградњу Лесковац, ради предузимања хитних мера и радњи како би се тај ризик отклонио или умањио.