Систем 48

25.12.2019. 12:03
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
PREDMET: PRIJAVA UZURPACIJE JAVNOG PUTA NA PARCELI KP.BR.1077/1 KO MILANOVO.


Poštovani,

Molimo vas da intervenište u skladu sa svoji ovlašćenjima .

Vrši se prijava Stanković Gradimira - Gradeta koji obrađuje kp.br.1077/2 i kp.br.201/2 KO Milanovo, a pored navedenog obrađuje i kp.br.1077/1 i kp.br.201/12 KO Milanovo parcele koje su put i vlasništvo je grada Leskovca.

Radnjama prijavljenog vrši se zazeće gradske parcele puta , a sada ista nije za upotrebu i ne može se koristi za šta postoje ekomski i svojinski interesi podnosilaca prijave.

Molimo imenovane da reaguju i država dauaradi po zakon.!

РЕШЕН
ПОШТОВАНИ

Обавештавамо Вас да по Вашем питању у вези неовлашћеног заузећа атарског пута и земљишта који сте навели није у надлежности Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст. већ одељења за привреду и пољопривреду па се њима морте обратити са вашим питањима и захтевима.