Систем 48

11.06.2015. 19:47
Одељење за инспекцијске послове
Молим да решите проблем растиња (старе шљиве и трава) на тротоару у улици Лепше Стаменковић, преко пута броја 5 у Лесковцу.
Наиме, већ дуже време у овом делу града се не одржава ово растиње, тако да сада прелази и на коловоз пошто је тротоар већ прекрило, омета саобраћај и спречава да се пешаци безбедно крећу у овом делу нашег града.
У РАДУ
Поступајући по Вашој пријави извршена је инспекцијска контрола и том приликом дат је налог ЈП. Комуналцу и ЈП. Дирекцији за урбанизам и изградњу, за уклањање растиња и орезивање дрвореда који својим гранама угрожавају пролазнике и безбедност саобраћаја. С поштовањем, комунални инспектор Стаменковић Владимир.