Систем 48

11.06.2015. 22:00
Одељење за инспекцијске послове
postoje dva kioska u kome se skupljaju beskucnici koji piju i vrse nuzdu svake vrste.kad se prodje pored njih javlja se uzasan smrad.pored tih kioska je decije igraliste a oni se nalaze na parkiralistu iza tehnoloskog fakulteta.
НЕНАДЛЕЖАН
Dana 11.6.2015. godine, Gradskoj upravi za inspekcijske poslove dostavljen je zahtev u elektronskoj formi Ivana Zdravkovića iz Leskovca u vezi postavljanja dva manja montažna objekta - kioska, koji se nalaze u ul. Nikole Skobaljića pored auto parkinga iza Tehnološkog fakulteta. Kontrolom na licu mesta i uvidom u Katastar nepokretnosti utvrđeno je da se kiosci ne nalaze na javnoj površini već na privatnom posedu i da postoje devet suvlasnika tog poseda to jest KP. br.588/1, i da nije izvršena fizička deoba parcele, pa samim tim ne postoji mogućnost utvrđivanja na čijem delu parcele se nalaze pomenuti kiosci.Obzirom na gore navedene podatke Komunalna inspekcija nema nadležnosti za izmeštanje kioska sa pomenutog privatnog poseda. S poštovanjem, komunalni inspektor Cvetković Saša.