Систем 48

19.02.2020. 12:05
Одељење за инспекцијске послове
RE :Одговор:Napisali ste Lovac-Elenik, a nema veze sa tim,Nije podneta pritužba protiv kako ste rekli Lovac-Elenik!!!! Ovo je ," pivnica Helga" na toj adresi, ne znam odakle vam to Lovac-Elenik ,odakle ste to našli.Radite li vi svoj posao,i čitate li šta se ljudi žale? Dakle još jednom molimo Vas da upozorite vlasnika ili vlasnicu lokala na glasnu muziku iz tog lokala. A evo u nastavku šta ste vi odgovorili pa pogledqajte.

Дана 18.02.2020.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак по питању угрожавања животне средине буком и контроле поштовања прописаног радног времена у угоститељском објекту UR „Lovac elenik“ Leskovac, са седиштем у Лесковцу у улици Светоилијској.
Обавештавамо Вас да је инспекција за заштиту животне средине по плану и програму вршила инспекцијске надзоре код надзираних субјеката код којих се емитују музички програми. Надзирани субјекти вршили су мерења нивоа буке и доставили извештаје на основу којих је утврђено да исти својим радом нису доводили до прекорачења нивоа буке у животној средини.
Такође Вас обавештавамо Вас да Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца у складу са Планом инспекцијског надзора врши контроле по питању поштовања прописаног радног времена од стране власника угоститељских објеката на територији града Лесковца у сарадњи са МУП РС и против власника угоститељских објеката који поступају супротно одредбама Одлуке о распореду радног времена угоститељских објеката и објеката забавног карактера предузима мере у складу са законом.
Истом приликом Вас обавештавамо да ће у наредном периоду Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца вршити контролу поштовања прописаног радног времена на територији града Лесковца, као и контролу нивоа буке у животној средини, у складу са плановима рада Одељења и организацијом послова у оквиру истог.
РЕШЕН
У складу са достављеним поднеском обавештавамо Вас да на основу евиденције Агенције за привредне регистре да на адреси у Лесковцу у улици Светоилијској бр.7 са активним статусом послују UR „Lovac elenik“ Leskovac и УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ПРИПРЕМАЊЕ И ПОСЛУЖИВАЊЕ ХРАНЕ И ПИЋА ПИВНИЦА ХЕЛГА ЛЕСКОВАЦ, код којих је у складу са Законом Одсек за послове инспекције за заштиту животне средине Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца извршио инспекцијске надзоре и наложио мерења нивоа буке. Надзирани субјекти доставили су извештаје на основу којих је утврђено да исти својим радом нису доводили до прекорачења нивоа буке у животној средини и то UR „Lovac elenik“ Leskovac и УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ПРИПРЕМАЊЕ И ПОСЛУЖИВАЊЕ ХРАНЕ И ПИЋА ПИВНИЦА ХЕЛГА ЛЕСКОВАЦ.
Такође смо Вас обавестили да ће у наредном периоду Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца вршити контролу поштовања прописаног радног времена на територији града Лесковца, као и контролу нивоа буке у животној
средини, у складу са плановима рада Одељења и организацијом послова у оквиру истог.