Систем 48

24.02.2020. 08:29
Одељење за инспекцијске послове
Ekološkoj inspekciji. Glasna muzika do kasno u noć u nedelju uveče koja dolazila iz Pivnice " Helga" u Svetoilijskoj ulici. Problem niste rešili,niti ste izlazili na teren ,niti Vas zanima,već prepisujete jedno te isto..Uskoro ćete dobiti i dokumentovano sa potpisima stanara iz okoline da je u slučajevima kada smo se žalili došlo do prekoračenja buke ,koje se čulo u krugu od najmanje 300 metara. toliko o tome da po vašem izveštaju nisu prekoračili buku.Možete li da napišete kog dana i u koliko sati ste izlazili na uvid?
РЕШЕН
Дана 24.02.2020.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак по питању угрожавања животне средине буком из објекта УР ПРИПРЕМАЊЕ И ПОСЛУЖИВАЊЕ ХРАНЕ И ПИЋА ПИВНИЦА ХЕЛГА ЛЕСКОВАЦ, са седиштем у Лесковцу у улици Светоилијској.
Обавештавамо Вас да ће инспектор за заштиту животне средине Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца извршити контролу нивоа буке у животној средини у пословном објекту УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА ПРИПРЕМАЊЕ И ПОСЛУЖИВАЊЕ ХРАНЕ И ПИЋА ПИВНИЦА ХЕЛГА ЛЕСКОВАЦ.

Обавештавамо Вас да је инспектор за заштиту животне средине дана 29.02. и 06.03.2020. године извршио инспекцијски надзор код надзираног субјекта У.Р. за припремање и послуживање пића "Пивница Хелга" у Лесковцу у ул. Светоилијска бр. 7.
Инспекцијским надзором је утврђено да је надзирани субјекат извршио испитивање-мерење буке у животној средини и да поседује извештај о мерењу буке у коме је наведено да меродавни ниво буке при раду музичких уређаја и извођењу музике уживо за термин вече и термин ноћ не прелазе граничне вредности буке у УР "Пивница Хелга" у Лесковцу у ул. Светоилијска бр. 7.