Систем 48

02.03.2020. 07:00
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
Prijava: Na teritoriji grada Leskovca automobilom marke hyundai tucson br. tablica BG 1815 JP upravlja lice bez vozačke dozvole.

Pozz
РЕШЕН„ПОШТОВАНИ“

Обавештавамо Вас да Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст. поводом ваше пријаве против НН лица за управљање моторним возилом без возачке дозволе не може ништа преузети,вашу пријаву морате доставити МУПУ Србије, ПУ Лесковац.