Систем 48

03.03.2020. 13:48
Одељење за инспекцијске послове
Kada ćete više da rešite problem iz kafića Kuća ,zbog glasne muzike?
РЕШЕН
Обавештавамо Вас да је инспектор за заштиту животне средине дана 15.11.2019. године извршио инспекцијски надзор код субјекта Nocni bar- HAKHOUSE 016 DOO Лесковац у улици Стојана Љубића бр. 4 ( бивша дискотека "Кућа"), након чега је донео решење којим је надзираном субјекту наложено да преко овлашћено стручне организације обезбеди мерење буке у животној средини која се емитује преко музичких уређаја. Исти је поступајући по решењу извршио мерење и доставио Извештај о мерењу буке у комe је наведено да меродавни ниво буке при раду музичких уређаја и извођењу музике уживо у ноћном клубу HAKHOUSE 016 DOO Лесковац у улици Стојана Љубића бр. 4, НЕ ПРЕЛАЗИ граничну вредност буке.

Истом приликом Вас обавештавамо да ће инспекција за заштиту животне средине по плану и програму и у наредном периоду вршити инспекцијске надзоре код надзираних субјеката код којих се емитују музички програми.