Систем 48

07.07.2020. 07:08
Одељење за инспекцијске послове
Gradjevinskoj inspekciji

Molim da u skladu sa clanom 176 stav 1 tacka 1 a Zakona o planiranju I izgradnji izvrsite u zakonskom raku inspekcijski nadzor nad nezakonitim gardjevinskim radovima u ulici Bozidara Dincica broj 3 .Naime,komsije sa te adrese od 3 jula poceli izgradnju zidane ograde(giter blokovi) visine 2 metara izmedju nase dve kuce bez da su kao susedi trazili saglasnost za gradjenje(zidanje ograde od cvrstog materijala(giter blokovi)visdine 2 metara,bez dozvolje I izvodjenje katastra I prema susedima a I prema ulici na kojoj podizu isto zidanu ogradu visine 2 metara,bez dozvole.To I sada rade.
U skladu sa članom 145. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji, građenje zidanih ograda vrši se na osnovu rešenja kojim se odobrava izvođenje tih radova, koje izdaje organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole .
Zidana neprozirna ograda između građevinskih parcela podiže se do visine 1,40 m uz saglasnost suseda, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika ograde(Pravilnika o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju (“Službeni glasnik Republike Srbije” broj 22/15). Član 37. Pravilnika)
Te komsije su iskoristili dane kada smo bili u Banji I bez icije dozvole I nase saglasnosti kao suseda sa koji se granice, zapoceli I ozidali zidanu ogradu od cvrstog materijala(giter bloko0vi)VISINE 200 sm.
Molim gradjevinsku inspekciju da postupi u skladu sa Zakonom (clan 175 stav 1 tacka 2 Zakona o planiranju I izgradnji) I proveri podizanje zidane ograde prema nama kao susedu I prema ulici za koju gradnju je potrebna Vasa dozvola(Resenje nadlezne inspekcije) I da u slucaju da nema Vasu dozvolu I Resenje o gradnji zidane ograde visoke 2 metara I nasu saglasnost kao suseda,primenite clan 176 stav 1 tacka 1 a Zakona o planiranju I izgradnji nalozite Resenjem ukljanjane objekta,odnosno vracanje u prvobitno stanje.On nema nasu saglasnos kao suseda da dize ogradu od cvrstog materijala I da ulazi nezakonito u nas posed a pogotovo ne u visini od 2 metara.
Podnosilac prijave
Zoran DINCIC
16000 Leskovac
У РАДУ
Дана 07.07.2020.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак у вези питања дефинисаних одредбама Законa о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС“ , број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 , 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон).
У складу са чланом 18. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15,44/2018-др.закон и 95/2018) обавештавамо Вас да је Ваш поднесак уредно достављен овом Одељењу, те да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, након прикупљања података од значаја за вршење инспекцијског надзора, предузети мере предвиђене Законом.
О исходу покренутог поступка ванредног инспекцијског надзора бићете обавештени на начин утврђен одредбама члана 18. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15,44/2018-др.закон и 95/2018).