Систем 48

07.07.2020. 10:28
Одељење за инспекцијске послове
Pošto ste napisali da je zahtev koji sam podneo odeljenju za inspekcijske poslove 18.02. u vizi situacije na igralištu u naselju Podrum REŠEN, molim Vas da mi samo pojasnite kako je rešen?! Da ste se pojavili znali bi o čemu pričam, a verovatno ste privirili samo pred izbore da postavite onu feleričnu klackalicu. Čudo se niste poslekli!
Shvatio sam da je ovaj sistem samo zamajavanje naroda, ipak ću se obratiti medijima, oni znaju mnogo bolje da vas pritisnu.
У РАДУ
Дана 07.07.2020.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак по питању заштите чистоће на површинама јавнe намене, одржавања опреме за игру и рекреацију и одржавања јавних зелених површина у Лесковцу, у насељу Подрум.
Обавештавамо Вас, да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца након прикупљања података од значаја за предстојећи надзор, путем непосредног сазнања и информисања, предузети мере предвиђене Законом и подзаконским прописима.
О исходу поступка бићете обавештени на начин утврђен одредбама члана 18. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15,44/2018-др.закон и 95/2018).
Такође Вас обавештавамо да је по поднеску од 18.02.2020.године Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца издало налог ЈП „Урбанизам и изградњу“ Лесковац по питању одржавања јавних зелених површина у Лесковцу, у насељу Подрум, по којем је наведено правно лице поступило у целости, што је утврђено извршеном контролом од стране надлежног комуналног инспектора.