Систем 48

08.07.2020. 08:16
Одељење за инспекцијске послове
Prijava psa lutalica u Vučju, ul. Vuka Karađžića ( ulica prema vrtiću).
Ima ih najviše okolo najnovijih zgrada od početka napred navedene ulica posto ih tu pojedini stanari hrane.

Unapred Hvala.


Unapred Hvala.
РЕШЕН
Дана 08.07.2020.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак по питању збрињавањa у прихватилишту напуштених паса који се налазе на јавној површини у Вучју, у улици Вука Караџића.
Обавештавамо Вас да је у складу са одредбама Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/15,44/2018-др.закон и 95/2018) и чл. 15. Одлуке о условима за држање домаћих животиња на територији града Лесковца („Сл. гласник града Лесковца“, бр.9/03, 15/06, 3/08, 28/08), дана 08.07.2020.године издат налог ЈКП „Комуналац“ - Зоохигијенској служби, ради хватања, превоза и збрињавање у прихватилишту напуштених паса који се налазе на јавној површини у Вучју, у улици Вука Караџића.