Систем 48

16.02.2021. 14:21
Одељење комуналне полиције
ГРАД ЛЕСКОВАЦ


Станари Стамбених заједница Николе Скобаљић бр. 11 и 13 и Илије Стреле 16 и 14 Вас моле да нас заштитите од дивљање набијача СД „Партизан“ – „Јужна трибина Града Лесковца“ 'ЈФ ГЛ коју чине хулигани, алкохоличари и наркомана који нам онемогућавају миран сан већ данима.
Свакодневно вређају станаре зграда онемогућавајући има да изађу на тарасе зграда упућивањем најгорих могућих увреда.
Надлежно градско одељење задужено за уређење парковских површина града Лесковца и ЈКП „Комуналац“ , су у најбољој намери, у парку између наведених улица у насељу Ламеле поствили столове и клупице, које наведене групе искористе сваке ноћи за „кафић под отвореним небом“.
Станари зграда као једино решење за овакво дивљачко понашање појединаца виде у пренамени парка који би се искључиво користио за малишане до 14 година, који су због смећа, коришћених шприцева и срча од поломљених флаша онемогућени да користе ову парковску површину.
Молимо Вас да преко надлежних градских одељења и установа наложите одношење столова и клупа и постављање у наредном периоду додатних справа за игру за потребе малишана.
Уколико изостане реакција градских власти позваћемо медије са национаном фреквенцијом и обратићемо се дописом Председнику Републике Србије господину Александру Вучићу како би смо указали на немар и неодговорност градских власти у заштити наших интереса.
Унапред захвални,

Станари Стамбених заједница Николе Скобаљић бр. 11 и 13 и Илије Стреле 16 и 14
НЕНАДЛЕЖАН
Поштовани,
По питању окупљања навијача на простору између ул.Николе Скобаљића бр. 11 и 13 и Илије Стреле бр. 16 и 14 и вређање станара од стране истих можете се обратити ПУ Лесковац. По Вашем захтеву за одношења столова и клупа са наведеног простора комунална полиција није надлежна, већ се по том питању можете обратити Одељењу за стамбено комуналне послове. За уређење површине јавне намене, односно уклањања смећа са исте, обратите се Одељењу за инспекцијске послове Градске управе Лесковац.