Систем 48

02.03.2021. 09:30
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
Поштовани, налазим за сходно да вам се обратим и овим путем. Наиме већ више година постоји проблем са улицом XXI дивизија. Наведеном улицом се крећу децу. Наиме пре тридесетак година постављена је калдрма. Иста је постављена квалитетно али услед протока временаи неодржавања иста је народски речено попустила. Имајући у виду да је иста улица власништво Града Лесковца и представља улицу, моли се инспекција да изврши надозор и то део улице према улици Васе Пелагића и констатује ударне рупе и наложи Граду Лесковцу да исте санира.

С поштовањем!
РЕШЕН
ПОШТОВАНИ

Идентичним питањем сте се обратили писменим путем дана 11.3.2021год. и преко система 48 дана 02.03.2021гдине али услед објективних околности (квар на компијутеру на ком је инсталиран систем 48) извињавамо се због закашњења са одговором.
За изнесен проблем који имате на улици XXI дивизије када је у питањуодржавање путева морате се обратии ЈП Урбанизму и дирекцији како би настала оштећења била санирана јер је иста од стране града овлашћена за извођење радова на одржавању путева и она мора да има извођача радова. Никакво посебно решење није потребно од стране Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст за овом врстом радова (из приложене фотографије се види да је цела ваша улица доста пропала због старости па можете покренути преко месне заједнице поступак за реконструкцију целе улице)