Систем 48

29.03.2021. 13:23
Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст.
Obraćam se odeljenju za komunalne poslove da izrše inspekciski nadzor u S.Z.Stojana Ljubića 14 gde se upravnik zgrade ne pridržava odluke grada Leskovca o obaveznom tekućem i investicionom održavanju.
РЕШЕН
ПОШТОВАНА

Обавештавамо Вас да је рад управника зграде није у надлежности Одељ. за ком.-стамб. послове, саобраћај и инфраст. Надлежност за рад upravnikа зграде је комунална инспекција па се истој можете обратити са конкретним примедбама.