Систем 48

30.03.2021. 13:11
Одељење за инспекцијске послове
Postovani,
S obzirom da sam telefonskim putem od strane Gradskog usluznog centra obavesten da u prijavi ne moze da stoji ime i prezime lica protiv kog podnosim prijavu i da bih prijavu poslali na dalje postupanje moram da obrisem ime i prezime ja sam Vam d iz tog razloga dostavio nepotpun prijavu. Ako imate volju da postupiti po prijavu mozete lako dodji do podataka posto sam ostavio svoj broj telefona. Molim Vas da se usaglasite sa Gradskim usluznim centrom da li smem da ostavim podatke o licu koje je u prekrsaju ili ne. Radi se o prijavi koju sam Vam dostavio dana 04.03.2021 godine a po pitanju izlivanja otpadne vode u seoski kanal u selu G. Guberevac.
РЕШЕН

Дана 30.03.2021.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављена је електроснким путем поднесак чија садржина указује на питања изнета у поднеску од 24.03.2021.године.

Поштовани, обавештавамо Вас да је поступање са представкама у поступку вршења инспекцијског надзора прописано одредбама члана 18. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, бр. 36/2015, 44/2018-др.закон и 95/2018), те је ради решавања Вашег захтева неопходно поступити како је наведено у поднеску од од 24.03.2021.године, односно: „Поштовани, обзиром да је Ваша представка неуредна, јер садржи недостатке који инспекцију спречавају да поступа по њој, у смислу да ниje наведенo име и презиме лица којe пријављујете, а да ово Одељење није дошло до података који ће бити од значаја за вршење инспекцијског надзора, молимо Вас, да исту уредите у року од осам дана од дана постављања овог обавештења, односно од 26.03.2021.годоине. Уколико не уредите представку у датом року поступиће се у складу са чл. 18. Закона о инспекцијском надзору.“
Допуну поднеска можете извршити и доставом писмена Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, на адреси Трг револуције 45, Лесковац.