Систем 48

01.04.2021. 12:43
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani,
u SZ STOJANA LJUBIĆA 14 u Leskovcu upravnik te stambene zajednice ne pridržava se Odluke Grada Leskovca o izdvajanju iznosa za tekuće i investiciono održavanje stambene zajednice.
У РАДУ
Дана 01.04.2021.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак по питању поштовања одредби Закона о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) и подзаконских прописа града Лесковца донетих у складу са Законом.

Обавештавамо Вас да је поднесак уредно достављен овом Одељењу, те да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, након прикупљања података од значаја за вршење инспекцијског надзора, предузети мере предвиђене Законом и подзаконским прописима, о чему ћете бити накнадно обавештени.