Систем 48

01.04.2021. 13:07
Одељење за инспекцијске послове
Poštovani,
vlasnik stana 14 u SZ ĐURE SALAJA 35 deponuje svoje stvari po hodnicima i zajedničkim delovima podrumskih prostorija.
У РАДУ
Дана 01.04.2021.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак по питању поштовања одредби Закона о становању и одржавању зграда ("Сл. гласник РС", бр. 104/2016) и подзаконских прописа града Лесковца донетих у складу са Законом.

Обавештавамо Вас да је поднесак уредно достављен овом Одељењу, те да ће Одељење за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, након прикупљања података од значаја за вршење инспекцијског надзора, предузети мере предвиђене Законом и подзаконским прописима, о чему ћете бити накнадно обавештени.