Систем 48

06.07.2021. 16:11
Porr Werner & Weber доо
Poštovani ,
da li ste razmatrali ideju o postavljanju Recikolomata na teritoriji grada?
U Beogradu i Kragijevcu su Reciklomati postavljeni . Pogledajte prilog.
ЗАВЕДЕН