Систем 48

07.07.2021. 09:37
Одељење за инспекцијске послове
Molim Vas ,da naložite PWW/u da ukloni tri kontejnera za đubre koja stoje baš preko puta narodnog pozorišta i to stje tik uz pešaki prelaz.Neugledno je a i ljudi ne mogu da koriste taj pešački prelaz .
У РАДУ
Дана 07.07.2021.године Одељењу за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца достављен је електроснким путем поднесак по питању постављања судова за одлагање отпада – контејнера на површини јавне намене у Лесковцу, у улици Косте Стаменковића у непосредној близини Народног позоришта Лесковац.
Обавештавамо Вас да је комунални инспектор Одељења за инспекцијске послове Градске управе града Лесковца, након прикупљања података од значаја за вршење инспекцијског надзора, извршио превентивни инспекцијски надзор и том приликом надзираном субјекту /власнику постављених објеката – судова за одлагање отпада, контејнера, указао на обавезе прописане Законом и подзаконским прописима и неопходност предузимања мера у циљу спречавања настанка штетних последица по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе. О предузетим мерама бићете накнадно обавештени